24. 1+2Тимот/Тит (Бүтэн Библи Төсөл)

267

Элч Паулын 13 захидал Шинэ Гэрээнд бий (Номын нэр дээр дарвал тухайн номын танилцуулга хэсэгт шилжинэ)

Ром

1+2Коринт 

Галат

Ефес 

Филиппой, Колоссай, Филемон

1+2Тесалоник

1+2Тимот/Тит 

Та Бүтэн Библи Төслийн эдгээр сургалтуудад сууж Библийн мэдлэгээ тэлж, итгэлээ батжуулаарай. Сурахыг хүсвэл фэйсбүүк дэх Мараната үйлчлэл хаяг руу бичээрэй. 

Суралцахыг хүсвэл Мараната үйлчлэл рүү мессэж бичээрэй. Та энд дарна уу
Сургалтын төлбөр: 50,000₮

 

1+2Тимот/Тит номын танилцуулга

 
Хайх