22. 1+2Тесалоник (Бүтэн Библи Төсөл)

339

Эцсийн өдрүүдийн талаар нялх Тесалоник хотын чуулганд элч Паул өнөөгийн итгэгчдэд хамаатай маш чухал хэд хэдэн сэдвийг хөндөн 2 чухал захидал бичжээ. 

• Шүүрэлт гэж юу болох, яагаад энэ нь итгэгчдийн заавал мэдэх зүйл болох?

• Эцсийн өдрүүдийн зарим нэг шинж тэмдэг

• Антихристийн талаар юу мэдэх ёстой

• Хавчлага дунд ч итгэлээ хэрхэн хамгаалах тухай гм

Та сургалтад бүртгүүлэхийг хүсвэл Мараната үйлчлэл рүү мессэж бичээрэй.

Төлбөр: 35,000₮

 
Хайх