14. 1+2 Коринт (Бүтэн Библи Төсөл)

353

Оршил хичээл

Бүтэн Библи Төслийн албан ёсны сургалт болох "1+2 КОРИНТ" ном судлалд таныг урьж байна. Чуулган доторх асуудлуудыг хэрхэн шийдэх мэргэн ухаанаар дүүрэн энэ номоос бид ихийг сурах болно. 

Сургалтын төлбөр: 50,000₮

 
Хайх