16. Галат (Бүтэн Библи Төсөл)

390

Танилцуулга 

Бүтэн Библи Төслийн албан ёсны сургалт болох ГАЛАТ ном судлалд таныг урьж байна.

Хичээлийн сэдэв:

1. Оршил хичээл

2. Жинхэнэ сайнмэдээ 

3. Легализм буюу хуульчлал

4. Христ доторх жинхэнэ эрх чөлөө


Сургалтын төлбөр: 50,000₮

Бүртгүүлэхийг Мараната үйлчлэл рүү мессэж бичнэ үү. Бүртгүүлэхийг хүсвэл энд дарна уу.
Хайх