12. Ром (Бүтэн Библи Төсөл)

607

РОМ ном судлал нь Бүтэн Библи Төслийн хүрээнд заагдаж байгаа судлалын нэгэн хэсэг юм. 

Ром номын танилцуулгыг дээрх видеоноос үзнэ үү.

Сурах бол Мараната үйлчлэлд хандана биз ээ.

Төлбөр: 50,000₮ 
Хайх