Христитгэл ба мөнгө (BJM аудио номлол)

244

Мараната үйлчлэлийн албан ёсны сургалт болон "Библийн дагуух санхүү" сургалтын 1-р хичээлийг бүрэн эхээр нь аудио хувилбараар ЭЗЭНий хайр чуулганд зааснаар (2024.04.07) хүргэж байна.

Библийн дагуух санхүү видео сургалтын талаар мэдэхийг хүсвэл ЭНД дарна уу.

BJM аудио номлол сонсох 

 
Хайх