Дерек Принс: ЕРӨӨЛ эсвэл ХАРААЛ: Сонголт нь таных (Цахим)

641

Хүлцэж амьдарсан дарамтын хүлээсийг тасар татан чөлөөгдөхүй тухай өгүүлэх 24 бүлэг бүхий номыг Дерек Принс Библи болон бодит амьдралын түүхээр баяжуулан энэ сэдвийг тун чиг тодорхой заасан байдаг. Зарим хүн хараал байдагт итгэдэг ч зарим нь итгэдэггүй. Юутай ч ерөөл гэж байдагтай адил хараал гэж бий гэж энэ номд өгүүлжээ. 

Гэрэлт апп-аас цахимаар худалдан авах боломжтой.

Сонсдог номын 1-5 бүлгийг сонсох

Жич: Үлдсэн бүх бүлгийг Мараната ЦАХИМ НОМ цэснээс сонсох боломжтой.

Номын подкаст

Дерек Принсийн энэ талаар заасан 2 сургаал

 
Хайх