Дерек Принс: ТЭД ЧӨТГӨРИЙГ ХӨӨНӨ (Цахим)

656

"Чөтгөрийг зайлуулж, өвчтэйг эдгээж, үхэгсдийг амилуул" гэдэг 3 зааврыг Есүс өөрийн дагалдагч нарт өгч тэд ч Есүсийн хэлснээр Түүний өгсөн эрх мэдлээр эдгээр чөлөөлөлт, эдгэрэл, амиллын үйлчлэлийг хийсээр иржээ. Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр эдгээр үйлчлэлийн мөр баларч ер бусын зүйлс мэт болсон байдаг.

Дерек Принс, "Тэд чөтгөрийг хөөнө" номоор чөлөөлөлтийн үйлчлэлд нэн шаардлагатай Библийн үндэс, практик зөвлөгөөг өгсөн байдаг. 

Гэрэлт апп-аас цахимаар худалдан авах боломжтой.

Сонсдог номын эхний 3 бүлэг сонсох

Жич: Бусад бүлгийг та "Мараната сонсдог ном" хэсгээс бүрэн хүлээн авна уу.

Номын подкаст

 
Хайх