Бурханаас эмээхүйн тухай (BJM video номлол)

426

Мараната BookClub-аар Жон Бивэрийн БУРХАНААС ЭМЭЭХҮЙ, ӨНӨ МӨНХӨӨР ХӨТЛӨГДӨХҮЙ номын нээлт дээр Dr.BJM -ийн хийсэн номлолыг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.

Бурханаас эмээхүй ном .PDF (татаж авах)

Өнө мөнхөөр хөтлөгдөхүй ном .PDF (татаж авах)

MessengerX app татаж авах

 

 
Хайх