Дерек Принс: Хараалаас чөлөөлөгдөх нь

641

Ерөөл бодит байдаг шиг хараал бас бодит. Гэрэл байдаг шиг сүүдэр ч бий.

Дерек Принсийн бичсэн, Ерөөл эсвэл хараал: Сонголт нь таных номыг сонсдог хувилбарыг Мараната YouTube сувгаас хүлээн авч сонсоорой. 

Мөн Гэрэлт апп-аас энэхүү номыг цахим хэлбэрээр худалдан авч унших боломжтой. 

Харин энэхүү хоёр сургаалд товч тодорхой байдлаар хэрхэн хараалаас чөлөөлөгдөх тухай өгүүлнэ. 

1-р хэсэг

2-р хэсэг

 
Хайх