Дерек Принс: Бидний дайсан

486

Сүнсний ертөнцөд Бурхан ба Түүнтэй хамаатай бүхний эсрэг довтолж байдаг харын хүчин бий.

Гэгээн сайхан бүхнийг устгаж, амьтай бүхнийг үхүүлж, зөв бүхнийг буруутгаж байдаг энэ хүчний эсрэг итгэгчдэд өгсөн эрх мэдлээр тулалдахад нэн шаардлагатай ойлголтуудыг Дерек Принс Библиэс гарган тайлбарлаж заасан байдаг. 

Энэ багц хичээлд 4 чухал хичээл бий. 

Хичээл 1: Сатаны хаанчлалын бүтэц

Хичээл 2: Илбэ шидийн мөн чанар

Хичээл 3: Анти-христийн сүнс

Хичээл 4: Чуулганы ялалт

 

 

 

 
Хайх