Гэрэлд нэвтрүүлэг - Эрчүүдийн төлөвшил улс орны хөгжилд

604

(2016.12.19) Гэрэлд нэвтрүүлэгт оролцож "Эрчүүдийн төлөвшил улс орны хөгжилд" сэдвээр ярилцсан хоёр цувралын эхнийхийг та бүхэндээ толилуулж байна. 

Орчин цагийн эрчүүдийн хөдөлгөөний эцэг, Доктор Эдвин Луис Коол, "Эрэгтэй байна гэдэг төрөлхийнх, эр хүн байна гэдэг сонголтынх" гэж тун ч мэргэн хэлсэн байдаг. 

Төрсөн бие нь эрэгтэй боловч зан чанар нь эр хүн болж төлөвшөөгүй олон эрчүүд бий. Тэд нас дагаж, боловсрол олж, чадал тэнхээтэй болсноор биш харин зориудын сонголтын үр дүнд, эр хүн гэж хэн байх, ямар байх тухай сурч төлөвшдөг тухай энэ ярилцлагад олон тоо баримт, үнэн зарчимд тулгуурлан ярилцсан байдаг. 

Эхний хэсэг

Хоёр дахь хэсэг

 

 
Хайх