Мараната зуны сургалт 2024

717

Мараната ЗУНЫ СУРГАЛТ 2024 эхэллээ!

Та дараах 45+9 төрлийн сургалтаас хүссэн сургалтаа сонгон суралцах боломжтой. 

Сургалтын хугацаа: 2024.5.20-07.31 (Энэ хугацаанд аль ч үед нь та хичээлдээ орох боломжтой)

Суралцах онцлог: Хичээлийн группт ороход бүх хичээл бэлэн байгаа болохоор та өөрийн цаг боломжоор дэлхийн хаанаас ч бие даан суралцах боломжтой. Та хичээлийн хугацаа дуустал (2024.07.31) хэдэн ч удаа хичээлээ нөхөн үзэх боломжтой. 

Төлбөр: Сургалт тус бүрийн үнэ 50,000₮.

СЮРПРИЙЗ: Хэрэв та 2 сургалтыг сонгон суралцвал 1 сургалтын үнээр 2 сургалтад суух боломжтой. Өөрөөр хэлбэл 50,000₮ төлөөд доорх 45+9 сургалтаас 2 сургалтыг сонгон суралцаарай. 

Сургалтад суухыг хүсвэл бидэнд мессэж бичээрэй. Хэрхэн бүртгүүлэх зааврыг танд мессэжээр явуулах болно.

МЭССЭЖ ИЛГЭЭХ

 

Сургалтын нэрс
(Сургалтын нэр дээр дарвал тухайн сургалтын мэдээлэлтэй танилцах боломжтой)

 

Хуучин Гэрээний ном

1. Эхлэл

2. Гэтлэл

3. Леви

4. Тооллого

5. Дэд хууль

6. Иошуа

7. Шүүгчид+Рут 

8. 1+2Самуел

9. 1+2Хаад

10. 1+2Шастир

11. Езра+Нехемиа

12. Эстээр

13. Иов 

14. Дуулал

 

Шинэ Гэрээний ном

15. Матай 

16. Марк

17. Лук

18. Иохан

19. Үйлс 

20. Ром

21. 1+2Коринт 

22. Галат

23. Ефес 

24. Филиппой, Колоссай, Филемон

25. 1+2Тесалоник

26. 1+2Тимот, Тит

27. Еврей

28. Иаков, Иуда 

 

Сэдэвчилсэн 

29. Гэр бүлийн тахилын ширээ

30. Библийн дагуух санхүү

31. Бурханы хүслийг таньж мэдэх

32. Сүнсний тулаан

33. Ирээдүйнхээ талаар төсөөлөх ба төлөвлөх

34. Итгэлээ хэрхэн үр дүнтэй хуваалцах вэ?

35. Чөлөөлөлтийн суурь үндэс

36. Хямрал ба шилжилт 

37. Бидний биед хандсан Бурханы төлөвлөгөө

38. Амьдралын сайн төгсгөл

39. Харилцааны алтан зарчим

40. Христ ирэхээс өмнөх тэмдгүүд

41. Библийн дагуух бясалгал

42. ЭЗЭН дотор өөрийгөө зоригжуулах

43. Амьд итгэл

44. Асар сүмийн залбирал

45. Суурь зургаан доктрин 

 

ЖИЧ: Та EQUIP сургалтуудаас мөн сонгон суралцах боломжтой. EQUIP сургалт нь хувь хүний хөгжлийн, ялангуяа удирдагчдад зориулсан Др. Жон Максвелийн боловсруулсан сургалт юм. Нийт 9 сургалтыг танд санал болгож байна. ЭНД ДАРАХ

 

Суралцаарай, бүртгүүлээрэй, зуныг Үг ба Сүнсээр дүүрэн өнгөрүүлээрэй. ЭЗЭН ивээг ээ! #BJM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хайх