Бэлэг авъяас (Жон Бивэр) | 8 видео хичээл

1017

Сайн байна уу онлайнаар Библиэ суралцагч дэлхий даяар тархсан Монгол хүн бүрт энэхүү шинэ 8 видео хичээл Библид өгүүлсэн сүнслэг бэлэг авъяасын талаар зөв ойлголт, зөв теологийн суурь тавьж амьдралдаа үр дүнтэй байхад тань тусална гэж найдаж байна. 

Эдгээр бэлэг авъяас нь зөвхөн таны тусын тулд биш харин таны эргэн тойронд байгаа хүмүүсийн сайн сайхны төлөө зориулаасай, Бурханы Хаанчлалыг тэлэхэд хэрэглээсэй гэж өгөгдсөн юм шүү. 

Харин өөрт тань ямар бэлэг авъяас байгааг хэрхэн мэдэх, хэрхэн түүнийгээ хөгжүүлэх талаар Жон Бивэр энэхүү цуврал 8 хичээлээрээ тодорхой заах болно. 

Хичээлүүдээ 2023 оны 6-р сарын 19-ны Даваа гарагаас эхлэн 8 долоо хоногийн турш Даваа гараг бүр УБ цагаар 19 цагт Мараната YouTube сувгаас хүлээн аваарай. Мараната YouTube сувгаа subscribe хийгээрэй (энд дарах). Баярлалаа! 

1. Цэгүүдээ холбох // 2023.06.19-нд УБ цагаар 19 цагт нээгдэнэ

2. Нигүүлслийн бэлэг // 2023.06.26-нд УБ цагаар 19 цагт нээгдэнэ

3. Дамжуулалт // 2023.07.03-нд УБ цагаар 19 цагт нээгдэнэ

4. Бэлгээ бодитоор үзэх // 2023.07.10-нд УБ цагаар 19 цагт нээгдэнэ

5. Нярав байх // 2023.07.17-нд УБ цагаар 19 цагт нээгдэнэ

6. Санаа сэдэл // 2023.07.24-нд УБ цагаар 19 цагт нээгдэнэ

7. Бэлэг авъяасаа нээ // 2023.07.31-нд УБ цагаар 19 цагт нээгдэнэ

8. Бэлэг авъяасаа хөгжүүл // 2023.08.07-нд УБ цагаар 19 цагт нээгдэнэ

 

ЭЗЭН таныг ивээг ээ! 

 

 

 

 
Хайх