Бурхан намайг мартсан ...

333

"Бурхан намайг мартсан, би хаягдсан, миний амьдрал Түүнд огт хамаагүй болсон, би залбираад ч яах юм билээ, ингээд миний амьдрал өнгөрлөө" гэж хэзээ ч бүү бод.

Ийм төрлийн бодлыг хэзээ ч бүү зөвшөөр, бүү тээ, бүү тэтгэ, бүү бясалга. Харин Түүний амлалт, "Би чамайг хэзээ ч мартахгүй, хэзээ ч орхихгүй" гэдэг үгийг үргэлж санаж, Бурхан өөрийн хувиршгүй их хайраараа, өөрийн төгс эрх мэдлээрээ, өөрийн хэмжээлшгүй аугаа мэргэн ухаан, яндашгүй их баялгаараа миний залбирч гуйж төсөөлснөөс минь илүүгээр хангах болтугай гэж залбирч, та өөрөө Бурханы Үгэнд орж дуулгавартай бөгөөд зоригтой ариун яваарай.

Бурхан ямар сайныг та зүгээр л амсах биш харин ханатлаа эдэлж үр удмаараа Түүний хүсэл таалал дор амьдарч мөнх амийн номонд хэдэн үерээ нэрсээ бичүүлсэн, зөвхөн Түүнд бүх хүчээ тултал өгч үйлчлэх Бурханы аугаа зарц нар болох болтугай!

#BJM
Хайх