Урцны баяр (Sukkot)

426

Эвлэрүүллийн өдрөөс 5 өдрийн дараа Урцны баяр (Sukkot) тэмдэглэнэ.

Эвлэрүүллийн өдөр болон Урцны баярын хоорондох 5 өдөрт Израильчууд дал модны навчаар дээвэр хийсэн урц буюу түр сууц барьдаг.

Энэ нь Израильчууд Египетээс чөлөөлөгдөөд цөлд байсан үеэ дурсан санадаг баяр юм. Энэ баярыг тэд 7 хоног тэмдэглэнэ.

Тэд 40 жил цөлд тэнүүчлэн, Бурханы хангаснаар амьдарч, тэдний дунд ИАВЭ өөрийн оршихуйгаар Асар сүмд залран ирснийг мөн дурсан тэмдэглэдэг баяр юм. 

#BJM 
Хайх