Бүх нийтийн Библийн болон Теологийн боловсрол

Библийн боловсрол гэхээр заавал Библийн сургуульд сурч диплом, зэрэг дэв авах тухай хэвшмэл ойлголт бий. Мэдээж бүх насаараа бусдад Үгийн үйлчлэл хийхэд амь амьдралаа зориулах хүн заавал бүтэн цагаар Библийн сургуульд сурч үнэн зөв мэдлэг, ур чадвар, зөв зан чанарын төлөвшилд хүрэхийн тулд менторлуулж, дасгалжуулж, үйлчлэлд чанагдаж амьдралын олон талбарыг хувийн болон бусдын амьдралын туршлагаас сурч үйлчлэлд тэнцсэн ЭЗЭН....

Цааш унших

BJM

Хураангуй Теологи

Сэдэв

Цахим ном

Сонсдог ном

Хайх