Дерек Принс: СОЛИЛЦОО: Загалмай дээрх тэнгэрлэг солилцоо (Цахим)

386

Дерек Принс, ЗАГАЛМАЙГ олон талаас нь, маш деталь тайлбарлаж бичсэн энэ номд загалмайн ач холбогдол, загалмайд чухам ямар солилцоог Бурхан Аав хийснийг тун тодорхой өгүүлжээ. 

Гэрэлт апп-аас цахимаар худалдан авах боломжтой.

Сонсдог номыг сонсох

Номын подкаст

 
Хайх