BJM: ДАВХАР-АЖИЛТАЙ ПАСТОР-АХЛАГЧ (Судалгааны нийтлэл, цахим)

439

Доктор Ж.Бадамдорж энэхүү судалгааны ажлаараа давхар-ажилтай пастор-ахлагчдад хэрхэн теологийн боловсрол олгох Монгол аргачлалыг танилцуулжээ. 

Гэрэлт апп-аас худалдан авах боломжтой.
Хайх