Эдди Лео: ЕРӨӨЛИЙН ГЭРЭЭ (Цахим)

330

Эдди Лео пастор энэхүү номоороо Библийн дагуух санхүүгийн зарчмуудыг маш ойлгомжтойгоор бичжээ. 

Гэрэлт апп-аас цахимаар худалдан авч болно. 

Номын подкастыг сонсох.

 

 
Хайх