Лиза Бивэр: ӨРСӨЛДӨГЧГҮЙ (Цахим)

259

Лиза Бивэр, өрсөлдөж л байвал сэтгэл нь ханаж, бусдаас илүү болж байвал өөрийгөө илүү чухал гэж үздэг нийгэмд хэрхэн өөрийн үнэ цэнийг ойлгож, хүндэлж явахын нууцыг эмэгтэйчүүдэд хандан дэлгэн бичжээ. 

Номыг Гэрэлт апп-аас цахимаар худалдан авах боломжтой.

Номын подкастыг сонсох.

Сонсдог номыг сонсох

 

 
Хайх