Эдвин Луис Коол: ТӨГӨЛДӨРШСӨН ЭР ХҮН (Цахим)

387

Доктор Эдвин Луис Коолын "Төгөлдөршсөн эр хүн" ном олон зуун хэлээр орчуулагдаж олон сая эрчүүдийн амьдралыг үнэн рүү, ариусал руу, төлөвшил рүү дуудсан ном юм. 

Та энэхүү номыг Гэрэлт апп-аас цахимаар худалдан авч болно.

Номын танилцуулга подкаст

Сонсдог номыг сонсох

 
Хайх