Дерек Принс: СҮНСНИЙ ТУЛААН (Цахим)

243

Дерек Принс, "Сүнсний тулаан" номдоо Библийн дагуу энэ сэдвийн талаарх олон нарийн учгийг тайлсан байдаг. Гэрэлт апп-аас та худалдан авах боломжтой. 

Сонсдог номыг сонсох 

Та Мараната видео сургалтаас энэ талаар бас суралцах боломжтой.
СҮНСНИЙ ТУЛААН сургалтын танилцуулгыг үзнэ үү.

Подкаст танилцуулга

 

 

 

 
Хайх