Кон Хи: БИ ХЭНТЭЙ ГЭРЛЭХ ВЭ? (Цахим)

272

Хүний амьдралын хамгийн чухал шийдвэр бол хэнтэй амьдралаа холбох вэ гэдэг асуулт. Энэхүү номд доктор Кон Хи, дараах сэдвүүдийг хөнджээ: Хайрын талаарх аюултай гурван домог • Хэзээ ч бүтэхгүй найман харилцаа • Найман аюултай зан чанар .• Таван төрлийн “цагийн тохиргоотой тэсрэх бөмбөг” • “Ханилах хүнээсээ хайх долоон чанар”  • Бид хослон зохицсон хос болж чадах уу? • “Би хэтэрхий маягтай байна уу?” •  Гэрлэлт гэж юу вэ?

Гэрэлт апп-аас энэхүү номыг цахимаар худалдан авах боломжтой.

Энэхүү номын танилцуулга подкастыг үзнэ үү.

 

 
Хайх