BJM: САЙН МЭДЭЭ товхимол (Цахим)

339

Христитгэлийн талаар Монголын түүх, Библийн үнэн хоёрыг товч тодорхой тайлбарласан энэхүү товхимолыг та Гэрэлт апп-аас цахимаар авч болно. 

Мөн цаасаар авах бол Мараната үйлчлэлтэй холбогдоно. 

Энэхүү товхимолын эхний хэсэг болох Монголын түүхэнд христитгэл ямархуу орон зайг эзэлж байсныг энэхүү видеонд өгүүлнэ. 

ИТГЭЛЭЭ ХЭРХЭН ҮР ДҮНТЭЙ ХУВААЛЦАХ ВЭ? видео сургалтын танилцуулгыг үзнэ үү.

 

 
Хайх