BJM: ДАГАЛДАГЧ товхимол (Цахим)

379

Доктор Ж.Бадамдорж (BJM) энэхүү товхимолоор христитгэлтэн бүрийн амьдралын турш санаж бодож хэрэгжүүлэх 10 чухал үнэнийг товч тайлбарлан бичжээ. Энэхүү товхимол нь Мараната видео сургалтын ДАГАЛДАГЧ сургалтын үндсэн гарын авлага юм. 

Гэрэлт апп-аас цахимаар худалдан авч болно.

Мөн Амьд Үг номын дэлгүүрээс авах боломжтой.

ДАГАЛДАГЧ сургалтын танилцуулгыг эндээс үзнэ үү. 

 

 
Хайх