Давид Вон: ЗАЛГАМЖЛАЛ: Сайн төгсгөлийн үргэлжлэл (Цахим)

411

Доктор Давид Воны энэ номд амьдралаа сайн төгсгөх нь зөвхөн өөрийн амьдралаа амжилттайгаар дуусах бус харин залгамжлагчаа сайн төгсгөхөд нь туслахад оршдог гэдгийг олон хүний амьдралын жишээгээр үнэтэй чухал зарчмуудыг гарган тайлбарлажээ. 

Энэхүү номыг та Гэрэлт апп-аас цахим номоор худалдан авах боломжтой. 

Мөн номын талаарх подкастыг эндээс хүлээн авч үзнэ үү. 

 

 
Хайх