Ральф Мүүр: ТЭДНИЙГ ДАГАЛДАГЧ БОЛГО (цахим)

484

Ральф Мүүр пастор энэхүү номоороо дагалдагч бэлтгэх үндсэн бөгөөд практик ойлголтыг өөрийн амьдралын туршлагаар баяжуулан тодорхой бичсэн байдаг. Энэхүү номыг та Гэрэлт апп-аас цахим номоор худалдан авах боломжтой.

Сонсдог хувилбараар сонсох

Номын талаарх подкаст танилцуулга 

 
Хайх