Дерек Принс, ТЭД ЧӨТГӨРИЙГ ХӨӨНӨ (8-10-р бүлэг)

118
Хайх