Дерек Принс, СУУРЬ ҮНЭН: Үхэгсдийн амилал (40-47-р бүлэг)

117

VI. Үхэгсдийн амилал

 

 
Хайх