Үргэлж санах хоёр зүйл (BJM аудио номлол)

681

Итгэгч хүний амьдралд байх ёстой хоёр чухал зүйлийг танд сануулахын тулд 2024.01.01-нд ЭЗЭНий хайр чуулганд хуваалцсан номлолыг танд бүрэн эхээр нь хүргэж байна. Шинэ ондоо энэ хоёр чухал үнэнийг санаж бодож хэрэгжүүлж явахыг хүсэн ерөөе! #BJM 

 
Хайх