АРИУН СҮНС (Бүх нийтийн Библийн боловсролд)

718

Ариун Сүнсний талаар дутуу, буруу ойлголттойгоос болоод итгэлийн амьдралдаа дутуу яваа зөндөөн итгэгчид бий. Ариун Сүнсний талаар Дерек Принсийн бичсэн "Таны доторх Ариун Сүнс", Жон Бивэр хүүтэйгээ хамт бичсэн "Ариун Сүнс" гээд номуудыг уншаарай. 

Dr. BJM энэхүү 4 хичээлээ Монгол итгэгчдэд хэрэгтэй үндсэн ойлголтыг өгөхийг зорьсон болно. Хичээлүүд дараах өдөр УБ цагаар 20 цагт орон даяар, дэлхий даяар танд хүрнэ. 

Жич: Хэрвээ бидний үйлчлэл танд хүрсэн бол биднийг дэмжих хүсэлтэй бол бидэнтэй холбогдоорой. Баярлалаа! #BJM 

1. Ариун Сүнсний талаар мэдэх ёстой үндсэн ойлголт (2024.01.15)

 

2. Ариун Сүнсээр удирдуулж амьдрах (2024.01.22)

 

3. Итгэгч хүн харын сүнсний ажилд хэрхэн хандах вэ? (2024.01.29)

 

4. Есүс ба Ариун Сүнс, итгэгч хүн ба Ариун Сүнс (2024.02.05)

#БүхНийтийнБиблийнБоловсрол
#BJM
Хайх