ИЗРАИЛЬ ба ЧУУЛГАН (Бүх нийтийн Библийн болосвролд)

525

Та энэ сургалтаар дараах хичээлийг бүрэн эхээр нь үзнэ.

1. Миний мэдэх Израиль 

2. Израиль болоод Чуулган

3. Шаббат өдрийг Монгол итгэгчид бид сахих ёстой юу?
(2023.12.25-нд УБ цагаар 20 цагт нээгдэнэ)

4. Есүст итгэгчид еврей болж байж илүү сайн итгэгч болох уу?
(2024.01.01-нд УБ цагаар 20 цагт нээгдэнэ)

5. Израилийн төлөөх залбирал 
(2024.01.08-нд УБ цагаар 20 цагт нээгдэнэ)

 

Жич: Та Мараната үйлчлэлийг дэмжихийг хүсвэл Мараната үйлчлэлтэй холбоогдоорой. Баярлалаа! 
Хайх