Библи Үндсэндээ (Бүх нийтийн Библийн боловсролд)

673

Библи өөрөө их эртний ном. Библийн хамгийн эртний ном болох Иов номыг Библийн эрдэмтэд болон Еврейн рабби нар Манай Эзэний Өмнөх (МЭӨ) 1500 гаруй жилийн тэртээ бичигдсэн гэж үздэг бол Библийн хамгийн сүүлд бичигдсэн ном болох Илчлэл номыг Манай Эзэний (МЭ) 94-96 үед бичсэн гэж үздэг. 

Үүнээс үүдээд 1600 гаруй жилийн цаг хугацааны алслал дотор Библийн 66 ном бичигдсэн бөгөөд өөр өөр цаг хугацаанд амьдарч байсан 40 гаруй хүмүүс Бурханы Ариун Сүнсний тусламжтайгаар бичсэн байдаг. 

Библи хэрхэн бичигдсэн талаарх дараах видеог үзнэ биз ээ (энд дарах)

Библийн нарийн төвөгтэй хоорондын уялдаа холбоог Др. Жон Фрайман боловсруулж БИБЛИ ҮНДСЭНДЭЭ хэмээх сургалтыг бүтээсэн байдаг. Оршил хичээлийг үзвэл дэлгэрэнгүй мэдэх боломжтой.

ТАНИЛЦУУЛГА

Хичээл 1: Б7ЧЕ

Хичээл 2: Библийн газрын зураг

Хичээл 3: Бүтээл 

Хичээл 4: Абрахам-Иосеф

Хичээл 5: Мосе-Иошуа

Хичээл 6: Гурван нийгэм

Хичээл 7: Чимээгүй үе

Хичээл 8: Есүс

Хичээл 9: Нээлттэй Библи

Хичээл 10: Дүгнэлт 

 
Хайх