15. Бурханы дүр төрхөөр бүтээгдсэн хүн (III. Бурханы бүтээлийн талаарх доктрин)

246
Хайх