9. Хүмүүнтэй хуваалцаагүй Бурханы чанарууд (II. Бурханы талаарх доктрин)

504

Жич: Хураангуй Теологи Төслийг дэмжихийг хүсвэл Мараната үйлчлэл рүү мессэж бичээрэй. (энд дарах)

 
Хайх