8. Бурхан танин мэдэгдэхүйц мөн төсөөлшгүй (II. Бурханы талаарх доктрин)

212

Жич: Хураангуй Теологи Төслийг дэмжихийг хүсвэл Мараната үйлчлэл рүү мессэж бичээрэй. (энд дарах)

 
Хайх