6. Бурханы Үгийн өөрчлөх хүч чадал (I. Бурханы Үгийн талаарх доктрин)

247

Жич: Хураангуй Теологи Төслийг дэмжихийг хүсвэл Мараната үйлчлэл рүү мессэж бичээрэй. (энд дарах)

 
Хайх