4. Бурханы Үг дангаараа хангалттай ба хэрэгцээт мэдлэгийг өгдөг (I. Бурханы Үгийн талаарх доктрин)

415

Жич: Хураангуй Теологи Төслийг дэмжихийг хүсвэл Мараната үйлчлэл рүү мессэж бичээрэй. (энд дарах)
Хайх