Бүтэн Библи Төслийн update 2023 (Видео)

362

2021 оны 9-р сард эхэлсэн Бүтэн Библи Төсөл маань 2021 оны 9-р сараас 2023 оны 5-р сарыг дуустал Библийн 24 номыг үзэж судалжээ. Эдгээр номуудыг та дэлхийн хаанаас ч төлбөрөө төлөөд видеогоор суралцах боломжтой боллоо. 

2023 оны 9-р сараас 2024 оны 5-р сарыг дуустал Библийн 15 номыг бид суралцана. Видеоноос дэлгэрэнгүй үзээрэй. Бүтэн Библи Төсөлд эхнээс нь болон дундаас нь хамрагдаж суралцаж байгаа Үгийн хүн танд баярлалаа! ЭЗЭН ивээг ээ! #BJM 

 
Хайх