11. Иошуа (Бүтэн Библи Төсөл)

239

ИОШУА ном судлал бол Бүтэн Библи Төслийн хүрээнд заагдаж буй Библийн номуудын нэгэн чухал судлал юм.

Та энэ номын амин сургамжийг дараах 4 хичээлээр сурна.

1. Танилцуулга хичээл

2. Зоригтой итгэл (Иошуа 1-12)

3. Зоригтой итгэлийн шагнал (Иошуа 13-24)

4. Иошуагийн амьдралаас сурах 5 сургамж 

Сурахыг хүсвэл Мараната үйлчлэл рүү хандаарай. 

Төлбөр: 50,000₮

 

 
Хайх