2022-2023 онд Бүтэн Библи Төслийн 2 дахь жилд суралцах 14 номын талаар

540

Бүтэн Библи Төсөл (ББТ) эхнийхээ жилд буюу 2021 оны 9-р сараас 2022 оны 6-р сарыг дуустал Хуучин Гэрээний эхний 5 ном, Шинэ Гэрээний эхний 5 номыг тус тус үзсэн билээ. 

Харин одоо ББТ хоёр дахь жилдээ дараах 14 номыг 2022 оны 9-р сараас 2023 оны 5-р сарын дуустал үзэх гэж байна. Энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг видео танилцуулгаас хүлээн авна уу. 

Dr. BJM 
Хайх