EQUIP сургалт: Авъяас хэзээ ч хангалтгүй

535

Хичээлийн сэдэв:

1. Авъяасаа давсан хүн болоорой

2. Авъяасаа давсан санаачилга ба төвлөрөл

3. Авъяасаа давсан бэлтгэл ба дасгалжуулалт

4. Авъяасаа давсан тэвчээр ба эр зориг

5. Авъяасаа давсан сурах хүсэл, зан чанар ба хариуцлага

6. Авъяасаа давсан харилцаа ба багийн ажиллагаа 

 

Сургалтыг Манни Лусион, Др. Ж.Бадамдорж, Хенри Тиатано, Др. Давид Собрепена, Др. Поол Пинеда нар заана. 

 

Сургалтын төлбөр 50,000₮ 

 
Хайх