6. Лук (Бүтэн Библи Төсөл)

327

Номын видео танилцуулга

Хичээлийн сэдэв

1. Танилцуулга хичээл

2. Ариун Сүнс Лукын сайнмэдээ номд

3. Есүсийн залбирал ба үйлчлэл

4. Есүсийн сүүлчийн 8 өдөр

Та энэ хичээлд суралцахыг хүсвэл Мараната үйлчлэл хаяг руу мессэж бичээрэй. (дээр нь дарна уу)

Сургалтын төлбөр: 50,000₮

Бие даан видео хичээлийг суралцах хугацаа: 30 хоног
(Та энэ хугацаанд хэдэн ч удаа хичээлээ үзэх боломжтой)

 
Хайх