EQUIP сургалт: СЭТГЭЛГЭЭГЭЭ ӨӨРЧИЛ (Thinking for a Change)

536

Хүмүүний ихэнх асуудал, шийдэл сэтгэлгээтэй холбоотой байдаг. Та энэхүү хичээлээр дараах 6 хичээлийг видеогоор суралцах болно. 10 төрлийн сэтгэлгээний ялгаа ба давуу талыг сурна. Хичээлийн сэдвийг жагсаавал:

1. Бодлоо өөрчил, амьдралаа өөрчил

2. Төвлөрч бодох ба Бүтээлч сэтгэлгээ

3. Бодит сэтгэлгээ ба Стратеги сэтгэлгээ

4. Боломж олж харах сэтгэлгээ ба Тунгаан бодох сэтгэлгээ

5. Нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн сэтгэлгээ ба Бусадтайгаа хуваалцах сэтгэлгээ

6. Бэртэгчин бус бодол ба эцсийг нь харж бодох сэтгэлгээ

Сургалтыг пастор Алберт, пастор Жефф, Др. Стив нар заана. 


Сургалтад бүртгүүлэх бол Мараната үйлчлэл хаяг руу мессеж бичих. ЭНД ДАРАХ

Сургалтын төлбөр 50,000₮

Сургалтын материал, аудио хувилбар үнэ төлбөргүй дагалдана. Нийт 30 хоног бие даан суралцана.

 
Хайх