4. Марк (Бүтэн Библи Төсөл)

476

Шинэ Гэрээний 2 дахь ном болох Маркын сайн мэдээ номын танилцуулгыг хүлээн авна уу.

Та энэ сургалтаар дараах хичээлийг сурна:

1. MАРК ном судлалын танилцуулга хичээл

2. Бичээч Марк ба Есүсийн 3 зориулалт 

3. Хэрхэн итгэлийн замаа сайн дуусгах вэ?

4. Үйлчлэлийн зовлон бэрхшээл ба шагнал

5. Жинхэнэ дагалдагч, жинхэнэ удирдагч хүнд байх ёстой чанар


Сургалтад бүртгүүлэх бол Мараната үйлчлэл хаяг руу мессэж илгээнэ үү. Мессэж илгээх бол ЭНД дарна уу.

Сургалтын төлбөр: 50,000₮

 

 

 
Хайх