EQUIP сургалт: Удирдахуйн үндэс (I)

947

Удирдлагад дуудагдсан эсэхээ батжуулах, удирдагч хүний үндсэн ойлголтыг өгүүлэх энэ сургалтыг Др. Давид Собрепена заасан юм. 

Та сургалтын видеог үзэж, тухайн хичээлтэй холбоотой ЗҮҮМ уулзалт ярилцлагаар бататгаж авах байдлаар сургалтад хамрагдана.

Сургалтын агуулга:

Хичээл 1: Удирдлагад дуудсан Бурханы дуудлага
Хичээл 2: Удирдагч хүний зүрх
Хичээл 3: Надад мөрөөдөл бий
Хичээл 4: Эрэмбэ ба шийдвэр гаргах явц
Хичээл 5: Өөрийн удирдлагаар бусдын ур чадварыг өсгөхүй
Хичээл 6: Стратеги төлөвлөлт

Сургалтын төлбөр: 50,000₮

Та сургалтад бүртгүүлээд шууд орох боломжтой. Бие даан 30 хоног сурах юм.

Бүртгүүлэхийг хүсвэл Мараната үйлчлэл рүү мессэж бичээрэй. ЭНД ДАРАХ
Хайх