1. Эхлэл (Бүтэн Библи Төсөл)

1955

ЭХЛЭЛ ном судлалын сургалтын видео танилцуулга 

"БҮТЭН БИБЛИ ТӨСӨЛ" нь (Цаашид "ББТ") Монгол чуулганы үе үеийн Христийн дагалдагч нарт Библийн 66 номыг ухааран судлах "Христитгэлийн өв сургаалын цахим сан"-г бий болгох зорилготой юм. Энэ их үйлсэд нэгдэж залбирлаараа болон энэ төслийн хүрээнд сар бүр болох Библийн ном номоор заах сургалтуудад оролцож бодит ДЭМЖИГЧ болж дэмжээрэй. Бүтэн Библи Төслийн тухай энд дарж үзнэ үү.

Эхний ном бол ЭХЛЭЛ. Библийн Хуучин гэрээний эхэнд эрэмбэлсэн энэхүү номыг 5 хичээлээр маш ойлгомжтой, тодорхой, Монгол ахуй амьдралд хэрэгжүүлэх Библийн үнэт зарчмуудыг та сурах болно. 

1. Оршил хичээл 

2. Бурханы хүмүүнд өгсөн ИТГЭЛИЙН СУУРЬ 5 ЗАРЧИМ

3. Бурханы хүмүүнд өгсөн ХАРИЛЦААНЫ 3 ЧУХАЛ ЗАРЧИМ

4. Бурханы хүмүүнд өгсөн СҮНСЛЭГ АМЖИЛТЫН 5 ЗАРЧИМ

5. ЭХЛЭЛ номоор бүрэн илчлээгүй 5 зүйл / 19 төрлийн асуултад хариулсан хариулт


Сургалтын төлбөр: 50,000

Та бүртгүүлсэн даруйд ангидаа орж 30 хоног өөрийн боломжит цаг, хурдаар хэдэн ч удаа хичээлээ бие даан үзэж суралцах юм.


Бүртгүүлэхийг хүсвэл Мараната үйлчлэл хаяг руу мессэж бичээрэй.  ЭНД ДАРНА УУ.


Бүртгүүлэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА УУ. Мессэж бичиж бүртгүүлээрэй. Баярлалаа!

 
Хайх