26. ЕВРЕЙ (Бүтэн Библи Төсөл)

285

Итгэлийн амьдралаасаа няцаж хуучин шашин руугаа эргэж буй еврей итгэгчдийг ятган, ХРИСТ Иудаизмаас 6 талаараа илүү болохыг ятган сэнхрүүлж, итгэлдээ бат байхын 4 зүйлийг өгүүлж, итгэлээсээ холдох 5 аюулыг сэрэмжлүүлж итгэлдээ тууштай байхыг ятган бичсэн Еврей номын талаар та 3 хичээл сурна. Та суралцахыг хүсвэл Фэйсбүүк дээрх Мараната үйлчлэл хаяг рүү мессэж бичээрэй. #BJM 

 

 
Хайх