23. ЭСТЭЭР/Хадасса (Бүтэн Библи Төсөл)

151

Энэхүү сонирхолтой номд Бурханы нэр байхгүй ч Бурханы хүчирхэг хангамжийн талаар та сурах болно. Танд оршил хичээлийг хүргэж байна. Сургалтад суух бол Фэйсбүүк дэх Мараната үйлчлэл хаяг руу мессэж бичээрэй. Баярлалаа! 

Суралцахыг хүсвэл Мараната үйлчлэл рүү мессэж бичээрэй. Та энд дарна уу
Сургалтын төлбөр: 50,000₮

 
Хайх